Valde

Austruma valde 


Vecākais - sav. Ēriks Strazdiņš

Vecākā vietnieks - sav. Daņils Ševčenko

Kasieris - sav. Kristaps Makovskis

Ekonoms - sav. Pauls Maurers

Audzinātājs - sav. Ivars Dimdiņš

Biedrzinis - sav. Mārtiņš Valters

Sekretārs - sav. Rihards Sīpols

 

 

Kanādas kopas valde:

Vecākais - Roberts Freimuts

Vecākā vietnieks - Juris Zommers

Vecākā padomnieks - Andris Roze

Sekretārs - Žanis Valdmanis

Kasieris - Elmārs Bērziņš

Austrumkalna saimnieks - Andris Zvirbulis

Informācijas nozare - Jānis Valdmanis

Biedrzinis - Uldis Zommers

Saimniecība - Andris Brammanis un Auseklis Zaķis

Revidents - Vitauts Kalniņš


Rekvizīti:


Akadēmiskā vienība "Austrums" Reģistrācijas numurs: 40008003170
Konts: LV39HABA000140J052764

Ģertrūdes iela 123, Rīga, LV-1009, Latvija

Logo (+371) 25543692
Logo vecakais@austrums.lv